dIENSTEN


  • Het verzorgen van de administratie: financiĆ«le administratie en salarisadministratie
  • Het opstellen van diverse rapportages: jaarrekening, kasoverzicht, omzetprognose en liquiditeitsbegroting
  • Het doen van de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting
  • Fiscale advisering en fiscale procesvoering
  • Bedrijfsadvisering en coaching
  • Begeleiden bij financieringsaanvragen
  • Overige werkzaamheden: bezwaar en beroep bij belastingzaken, corresondentie, regelen van toeslagen enz.