Automatisering

Deze dienst wordt niet verzorgd door Logosconsult zelf, maar door een bevriende organisatie. Uiteraard zal Logosconsult daarin een bemiddelende rol vervullen, waaruit een aantrekkelijke prijs zal kunnen voortvloeien.

Bij automatisering komen de volgende vragen c.q. fasen aan de orde:

  • Diagnose van de organisatie: is automatisering gewenst?
    Zo ja, voor welke delen of helemaal automatiseren?
  • Vaststellen gewenste managementinformatie.
  • Bepalen optimale administratieve organisatie.
  • Veranderingsmanagement
  • Invoeren projectmanagement
  • Nazorg, opleiding en onderhoud.