Administratie

Logosconsult biedt u een totaalpakket aan diensten aan, dat modulair is opgebouwd. Dat betekent dat u zelf een pakket samenstelt, dat aansluit op uw persoonlijke wensen. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, eerst onze consultant (kosteloos) raadplegen, U kunt dan met hem bekijken, welk pakket in uw situatie het beste past. Van hem krijgt u ongetwijfeld een objectief advies. Daarmee bespaart u uzelf onnodige kosten, want sommige diensten zult u wellicht (nog) niet nodig hebben. Maak van deze service gebruik, want het is kosteloos en vrijblijvend: HET VERPLICHT U TOT NIETS!
De volgende diensten bieden wij u aan in de rubriek "Administratie":

  • Verzorgen van de Financiële Administratie of delen ervan.
  • Opstellen tussentijdse resultaten.
  • Samenstellen van de Balans en Resultatenrekening en de toelichting daarop.
  • Liquiditeitsoverzichten.
  • Cashflowoverzichten.
  • Opstellen van begrotingen en de periodieke bijstelling.
  • Omzetanalyse en kostenanalyse

Deze diensten kunt u natuurlijk ook combineren met diensten van de andere
rubrieken zoals "Fiscale Zaken", "Automatisering" en "Overige Diensten".